Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 20:00 (Üye) Soru : sayın üstadım ocakve şubat 2020 aylarına ait verilen aphb lerde muhasebe elamanı bazı işçilerin çalışma sürelerini fazla bazılarını ücret ve süre olarak ejksik yazmışbu durumda her iki aya ait bildirgeye de iptal ve asıl bildşrge mi düzenleyelim yoksa sadece farklar için ek mi düzenlem.idari paraı yönünden.er iki ayda da matrah fazlalıgı var. saygılar

Cevap : Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, Aylık asgari ücretin 1/8 i ipc kesilecektir. Eğer farkları bir döneme ek iptal ile dengeleyebiliyorsanız tek bir işlemle düzeltme yapabilirdiniz Ancak, her bildirge için kendi döneminde düzeltme verilmesi doğru olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.