Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 20:01 (Üye) Soru : 1-15 haziran da kçö sü sona eren işçiyi işten yasaktan dolayı çıkaramıyorum. Bu işçi kçö sünün bittiği tarih olan 15 haziran tarihinden başlayarak yasağın kalkacağı tarihe kadar işçiyi Covid 19 kapsamında ücretsiz izinli gösterip işkurdan covid-19 ücretsiz izin ödeneği alabir mi ? 2- Bu durumda hem kçö hem de covid ücretsiz izin desteği eksik gün nedeni olan bu işçi için haziran ayı içinde eksik gün kodu ne olmalıdır ?

Cevap : 1. işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.