Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 20:25 (Üye) Soru : öncelikle 04.06.2020 tarihli soruma vermiş oldugunuz cevap için çok teşekkür ederim. Burda asıl sorun iş sözleşmesini askıya alan kısa çalışma kararı tektaraflı işveren tarafından alınyor olması ve işçinin onayının alınmamasından ötürü belirtiginiz gibi yargıtay 9. hd kararlarında işçi lehine değerlendirilerek kıdam ve ihbar sürelerinin hesaplanmasında işçi lehine dahil eklendigi görülmektedir fakat benim asıl sormak istedigim işci çıkartma yasagı içerisinde ve kısa çalışma döneminde işçiye yasak sonrası çıkarılacagına dair ihbar bildirimi yapılabilirmi? ihbar süresini kapsıyacak şekilde çıkış bildirimi yapılması işvereni ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtarıp kurtarmıyacagıdır. Bu sefer işçi iradesi dışında aleyhine bir durum oluşmasına sebep vermesi çalışama olmadıgından ötürü kısa çalışma döneminde ücretini tam alınmaması ihbar tazminatında hak kaybı söz konusu olması sebebiyeti vermiyecekmidir.

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Burada zorlayıcı neden sözkonusu işçi ücretini düşük alacak evet işverende pandemi ile karşı karşıya ve işyerinde faaliyet durmuş olması esası var.. Fiili çalışma olmadan alınan ücret ve iş sözleşmesinin askıya alınması birlikte değerlendirildiğinde bu zaman zarfında ihbar önelinin işletilebileceği kanaatindeyim zira fesih önel süresi dolmadan gerçel-kleşmemekte ve işçi ihbar öneli süresince normal ücreti üzerinden ücretledirilecektir. Bu arada Yargıtayın karşıt görüşlü açıklamaları ya da belirttiğim görüşle birebir aynı örneklerine de rastlamnız mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.