Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 20:26 (Üye) Soru : Sn İlgili Güvenlik Görevlisi ve Kapıcının olduğu Site Yönetiminde SSK İşlemlerinde 2 kişi Gözükür Muhtasar Prim Beyannamesinde 1 kişi Beyan Edilmiş Muhtasar Prim Beyannamesinde Kapıcı 19 Koduyla Belirtilip 2 kişi Yazmak Gerekmiyormuydu Çalışan Sayısına. Saygılarımla

Cevap : Konut kapıcılığı işyerlerinde 2020/Ocak ayı bildirimlerini, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapmak istemeyen işverenler kolay işverenliğe geçmek için 31/1/2020 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumundan talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar talepte bulunmayan işverenler, ikametgahlarının bulunduğu yetkili vergi dairesinden vergi numarası alarak bildirimlerini pilot illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Sigorta bildirimleri olan bölümünü doldurarak yapacaklardır. Diğer illerde ise vergi numarası almaksızın eskiden olduğu gibi e-bildirge V2 üzerinden bildirimlerini yapabileceklerdir. 2020/Ocak ayında konut kapıcılığı işyerlerinde kolay işverenliğe geçmeyen işverenler 2020/Şubat veya diğer aylarda kolay işverenliğe geçebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, pilot illerde ve tüm Türkiye’ de uygulamaya geçildiğinde kapıcıların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığından, MuhSgk’nın vergi kısmı doldurulmayacaktır. Sigorta bildirimlerinden dolayı ortaya çıkan primler ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya ödenecektir. Ancak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden doğan damga vergisi artık SGK’ ya ödenmediğinden, tahakkuk eden damga vergisinin ilgili ayı takip eden ayın 26’sına kadar Maliye Bakanlığı’na ödenmesi gerekmektedir. Konut kapıcılığı işyerlerinde kolay işverenliğe geçmesine rağmen, konut işyerinde ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılan bir işçi çalıştırılması halinde, pilot illerde ve tüm Türkiye’ de uygulamaya geçildiğinde bu kez Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi tarafı, ücretinden vergi kesintisi yapılan işçi için doldurularak yetkili vergi dairesine gönderilecektir. MuhSGK’nın sigortalı bilgileri doldurulmayacak olup, kolay işverenlik gereği otomatik olarak tahakkuk eden sigorta primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ ya ödenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.