Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2020 11:51 (Üye) Soru : Sayın yetkili; Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) (*) kapsamında kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar yeniden belirlenerek Hipertansiyon, diyabet, astım gibi ilaçla tedavi edilen bazı kronik hastalıklar tek başına idari izin için yeterli sayılmayıp bu hastalıkların bazı komplike durumları ancak kapsamda bırakıldı. Kronik hastalığı olan idari personelin E Nabız sisteminden çıktı alıp kurumlarına beyan etmeleri istendi. E nabız sisteminde kapsamda olup olunmadığı ile ilgili bir sekme açıldı ve burada saydığım hastalıklar için artık "Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında Bakanlığımızın belirlediği riskli kronik hastalığınız bulunmamaktadır." ibaresi çıkmaya başladı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde örneğin "hipertansiyon" hastalığı kayıt ve şart olmaksızın sayılıyor ve dolayısıyla VUK 518 numaralı tebliğde sadece kronik hastalık dediğine göre mücbir sebep kapsamında görülüyor. TÜRMOB' un yayınladığı https://www.turmob.org.tr/haberler/2b61c02a-cc38-40d3-9110-41dbe3b703d7/65-yas-ustu-olan-ve-veya-kronik-rahatsizligi-bulunan-gelir-vergisi-mukelleflerinin-mucbir-sebep-hali tabloda III. Maddede Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kalkmayan mükellefler ve Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kalkmayan Meslek Mensuplarının "Mücbir Sebep Hali Devam Ediyor" denilmiştir. Bu bilgiler ışığında; 2020/8 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sadece idari personeli mi kapsar? Kronik hastalıklarla ilgili sokağa çıkma yasağında ve dolayısı ile kronik hastalığı olan mükelleflerle ilgili 2020/8 Genelgesi öncesi durumla bugün arasında VUK 518 numaralı tebliğdeki mücbir sebep açısından bir "kapsam" değişikliği var mıdır? Son durumda sokağa çıkma yasağı ve dolayısı ile Mücbir sebep Hali hangi hastalıkları kapsar? Saygılarımla... (*)Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

Cevap : C.Başkanlığının kararı devlet memurları içindir.Meslek mensupları ve GV mükellefleri için geçerli olan 518 vuk tebliğidir. Türmob açıklaması doğru ve uygulanması gereken takvimdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.