Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 20:42 (Üye) Soru : Sayın yetkililer, Bir mükellefimin yanında uzun yıllar çalışan personeli emekli oldu ve bütün haklarını aldı. Daha sonra firmada emekli olarak 5 yıl daha çalışmaya devam etti. Şimdi ise kendi isteği ile istifa edecek. bu personel kıdem tazminatını hak ediyor mu? İsteğe bağlı olarak işveren kıdem tazminatını ödemek isterse eğer şirketimize gider yazabilecek miyiz?

Cevap : Hak etmiş olduğu kıdem tazminatını alıp emekli aylığı bağlattıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler veya başka bir iş yerinde çalışanlar ise tümüyle diğer normal çalışanlarla aynı kurallara tabi. Bu iki gruptaki emekli işçiler, işveren işten çıkartırsa, haklı bir nedenle kendileri istifa ederse veya ölüm halinde kıdem tazminatı alabilirler. İşveren tazminatı ödediği tarihte gider kayıtlarına laınabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.