Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 20:48 (Üye) Soru : Maktu ücretle çalışan bir personel,örneğin şubat ayında sgk primi 30 gün üzerinden yatan personelin,Nisan ayında sokağa çıkma yasağına denk gelen çalışmadığı süreler için eksik gün gösterilip,sgk primi ödenmezse çalışan için 4857 sayılı İş Kanunu Madde 24den derhal fesih hakkı doğar mı?

Cevap : Eğer yasak kapsamında işçi ise ve 10 genel hayatı etkileyen nedenlerle eksik gün kodu verilmiş ise 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir bu ücret ödenmiş ve bakiye yarım ücreti kalmamışsa 4857/24 madde ye göre fesih hakkı doğmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.