Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.06.2020 21:02 (Üye) Soru : Sn. Yetkili, Öncelikle Kolaylıklar dilerim. Aşağıdaki konu hakkında görüşlerinizi istirham ederim. * Mayıs dönemi Kısa Çalışma ödeneğinden 15 gün yararlanması gereken Personel KÇÖ bitmiş açıklaması ile 7 gün yararlandırılmıştır. Nakit ücret desteğinden yararlanma şartlarından birisi olan KÇÖ almamak olan durum, "KÇÖ den kalan 8 günü kapsamakta mıdır. 8 gün için Nakit ücret desteği yapılması usule uygun olup olmadığı durumudur. Çok teşekkür ederim.

Cevap : işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. Kalan günlerini şartları olaştuğunda işsizlik maaşı olarak alması mümkündür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.