Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2020 11:14 (Üye) Soru : Sayın Danışman Aynı kişiye ait AŞ lerin birleşmesini yapıyorum.Ancak iki şirkette sermayesinin 2/3 kaybetmiş durumda;1-Bu durumda birleşme sonrası Sermaye arttırımı yaparsam devrolan ve Devralan şirketlerin 331 hs bulunan bakiyeyi sermayeye ekleyebilir miyim 2-devralan şirketinde ki geçmiş yıl zaralarını 331 Hs ile mahsup edip Sermayeyi koruyabili miyim? 3-Bu şirketlerin SGK ve VERGİ,3.kişilere borcu yoktur. 4-Sizce bu şirket birleşebilir mi?

Cevap : Birleşmede her iki şirketin sermayelerinin yüzde ellisini kaybetmiş olmalarından dolayı birleşme yapılamaz, ancak önce ortak alacaklarının veya başka kaynaklardan sermaye artışı yapılarak özvarlığın düzeltilmiş olması gerekir, devir olan şirketin övarlıkları düşük olsada devir alan firmanın özvarlığı yüksek ise ve birleşme sonrasında tescilli sermayesi özvarlık içinde yüzde elli veya üzerinde korunuyor olması halinde birleşme yapılabilir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.