Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2020 14:20 (Üye) Soru : 4857 sayılı kanuna bağlı olarak 2010 yılında analık sigortası kapsamında doğumdan önce4 hafta ve doğumdan sonra 4 hafta olmak üzere geçici iş görememezlik aylığı alan bir bayan çalışanın sigorta başlangıç tarihi 2001 yılıdır.Şuanda mevcut 6400 SGK Prim günü bulunmaktadır.Sigorta prim gününü 7000güne tamamlayarak çalıştığı işyerinden yaş dışındaki diğer unsurlar sağlandığı için SGKdan KIDEM TAZMİNATI alabilir yazısıyla ayrılmak istemektedir.Analık Borçlanması kapsamında ödenemyen 16 haftalık primini borçlanarak öderse,Mevcut prim günlerine ödenen bu primler ilâve olurmu,hizmet dökümünde görünürmü?

Cevap : Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır. İşçinin borçlandığı bu süreler prim günlerine ilave olunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.