Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2020 11:45 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, Elimizde bir site yönetimi var.Bu yönetim POTANSİYEL VERGİ mükellefi olup sitede çalışan personeli ie ilgili sadece sgk kurumuna aylık sgk bildiriminde bulunmaktadır.Bu güne kadar hazırlanan bordro'da sadece % 14 SGK ve % 1 işsizlik hesaplaması yapılmıştır. Bu site POTANSİYEL VERGİ mükellefi olduğu halde personel ücret bordrosunda gelir vergisi,damga vergisi ve agi hesaplaması yapmak ve bu konu ile ilgili muhtasar beyannamesi vermek zorunda mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Çalışanlar GVK 23/6.madde kapsamında değil ise Bordroda GV ve GV kesintisi yapılır.Muhtasar beyanname verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.