Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2020 11:08 (Üye) Soru : İyi Günler Ortakları ve Sermayeleri aynı ikisinin de 10.000 TL. İki Limited Şirketi kolaylaştırmış birleşme ile birleştiriyoruz. Devrolunan şirket borca batık durumda 265.000 TL kadar zövarlığı ekside. Devir alan Şirket özvarlığı 6.522.000 TL Yani borca batık durumu karşılayacak serbest özvarlığa sahip. Sermaye artışı yapmak zorunda mıyız? Sermayemiz 10.000 olarak kalabilir mi? Sermaye arttımı yapmamız gerekiyorsa iki şirketin toplam sermayesi 20.000 TL oluyor Sermayeyi 20.000 e mi yükseltmeliyiz ? Yoksa Devirolunan şirket sermayesini yitirdiğinden Deviralan Şirket açısından sermaye artışı olmamıştır diye SMMM raporunda izah ederek Sermaye artışı yapmaz isek ; devir bilançosundaki Devir olunan şirkete ait 10.000 TL yi geçmiş yıl zararından mı düşeceğiz yoksa Ortakları Alacaklandıracak mıyız. Teşekkürler

Cevap : TTK 155-1-b ye göre yapılacak birleşmede, devir alan şirkette sermaye artışı yapılmayabilir, artış yapılması halinde devir olan şirketin tescilli sermayesi kadar artışın yapılması gerekir, devir olan şirketin özvarlığı eksi olmasından ziyade, birleşme sonrasında devir alan şirketin özvarlıkları içinde sermayesi en az yüzde elli oranında korunması halinde birleşmeye engel bir durum olmayacaktır, iyi çalışmalar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.