Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2020 13:15 (Üye) Soru : İştirak kazancı elde ettiğimiz firmadan bankamıza gelen parayı 102(B)-640(A) / 640(B)-690(A) şeklinde kayıtlara alırsak bu parayı tekrar vergilendirmiş olmaz mıyız. ? İstisna olarak ilgili dönem peşin vergilerinde yazıp mükerrer vergilendirmemiz gerekmez mi ? Bu parayı ortaklara bir sonraki sene kar dağıtımı şeklinde mi vermeliyiz. ?

Cevap : Vergilemede de ; geçici vergi beyannamesinde Dönem kazancı İştirak kazancı dahil beyan edilir.Beyan edilen matrah dan zararda olsa indirilecek istisnalar bölümünde yer alan 306-307-301-317 kodlardan sizin konumunuza uygun olan seçilir indirilecek tutar (İştirak kazancı) indirilir. Mükerer Vergilendirilmemiş olur.Daha sonra kar dağıtıma karar verilmesi halinde % 15 GV stopajı yapılır.Kar payı elde eden ortaklar GVK 22 ve 86.Maddelerdeki koşullara göre MSİ beyannamesi verir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.