Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2020 14:36 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Üstad, Otomotiv kimyasalları ithal edip sattığımız için ÖTV1 mükellefiyiz. Fakat EPDK lisansımız yoktur. 01.07.2020 itibarı ile E-İrsaliyeye geçiş zorunluluğumuz var mıdır? EPDK ya tabi olmadığımız için e-irsaliyeden muafız diye düşündük Doğrumu dur. Sizin yorumunuz nedir. Teşekkürler Tebliğe baktığımızda aşağıdaki gibi yazıyor. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler

Cevap : EPDK Konusundaki düşünceniz doğrudur. Normal şartlarda ise; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brütsatış hasılatı ; (veya satışları ile gayrisafl iş hasılatı) 25 Milyon IL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.