Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.06.2020 18:33 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, Bildiğiniz gibi irtibat ofisi çalışanları Türkiye'de hizmet arzeden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması, bu kurumun da Türkiye'de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması, Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbâbı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması, Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından karşılanması, Ücretin döviz olarak ödenmesi, Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye'deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi, bu şıklardan dolayı personelleri için gelir vergisi kesintisi yapılmıyor ... bu durumda aynı zamanda 2020 yılı için tek işverenden alınan ücret için 600.000,00 TL üzeri ücretlerde gelir vergisi beyanname verilmesin durumundan da muaf mı oluyorlar ? teşekkürler

Cevap : GVK 23/ 14.maddeye göre vergi istisnası uygulanan gelirin yıllık toplamı ne olursa olsun Yıllık beyanname verilmez. Bu kişi aynı zamanda 2020 yılı için tek işverenden alınan ücreti 600.000,00 TL aşması halinde Yıllık beyanname verilecek.İstisnadan (GVK 23/14) yararlanılan ücret bu ücret ile birleştirilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.