Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2020 10:13 (Üye) Soru : merhaba bir mükellefim 29.05.2020 tarihinde matrah 169.491,53 tl kdv 30.508,47 toplam:200.000 tl binek otomobil aldı ; kdv yi maliyete eklemek istediğimizde 254 taşıtlar 200.000 102 banka 200.000 olarak kayıt yapabilirmiyiz yoksa 9.491,53 tl KKEG kısmınamı atmamız mı lazım ??

Cevap : 7194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Dolayısıyla katma değer vergisi dahil ilk iktisap bedeli 200.000 TL olan ve 2020 için belirlenen 300.000 TL’lik haddin altında kalan söz konusu binek otomobil için herhangi bir amortisman gideri kısıtlaması söz konusu olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.