Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2020 11:37 (Üye) Soru : Merhaba, Firmamız Personellerini 01.04.2020-31.05.2020 tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdı. 31.05.2020 itibariyle kısa çalışma ödenekleri bitti. Fakat İşveren kısa çalışma ödeneği 31.05.2020 itibariyle biten personelleri 01.06.2020 tarihinden itibaren pandemi ücretsiz izin desteğinden de yararlandırmak istiyor. Yararlandırabilirmi. Teşekkürler.

Cevap : 4) Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için; - 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, - Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, - Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, - SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olmak, - Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamamak, Şartlarının oluşması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.