Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.06.2020 17:57 (Üye) Soru : Soru 1- Ara dinlenmesinin Kullandırım esasları ile Giriş Saatımiz : 08:00-17:00 Yani 9 Saattir. Ara Dinlenme Yemek 30 dk. Sabah ve Öğleden Sonra 15 dk. Çay Paydosu Toplam 1 Saat 8 Saat Çalışma şeklindedir. Yapılan Uygulama doğrumudur. Yoksa 1 Saat Toplu olarakmı kullandırılmalıdır. Soru 2- Bayram İzin ücreti hesabı ile ilgili olarak Resmi ve Dini Bayramlarda Çalışmaya Gelen Personlin Ücret hesaplamasında Ücreti o gün gelsede gelmesede ödendiğinden örneğin Yukarıdaki saatlar üzerinden 3.000,00 Maaş alan Personel 3.000/225(Aylık Saat ) =13,33 Saat Ücreti 13,33*8=106,64 Bayram Yevmiyesi+Çalışmasaydıda Günlük ücret 106,64 = 213,28 TL (106,64 Bayram Yevmiye 106,64 Günlük Yevmiye) Şeklinde Ödenmesi Şeklinde olmalı. Soru-3 Bayram Yevmiye ücretinde 45 Saati Aşıp aşmadığı hususunda Şöyle bir sorum olacak.Günlük Çalışmamız Ara dinlenmesi sonrası 8 saat Haftalık 6*8=48 Saat 3 saat mesai veriyorum. bu durumda Bayram Yevmiyesini hesaplarken 7,5 Saat *13,33=99,98 TL 3 Saat Mesai 3 Saat *20,00(%50 Arttırılmış Mesai Ücreti)=60 Saat Şeklindemi işlem yapmak lazım. İyi Çalışmalar.

Cevap : Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile (bireysel ya da toplu iş sözleşmeleri) aralı olarak kullandırılabilir (4857 sayılı İş Kanunu md. 68/2-3). Örneğin haftanın beş günü ve günde net 9 saat çalışılan bir işyerinde, her gün verilmesi gereken 1 saatlik ara dinlenme süresi; 30 dakikalık yemek arası ve iki kez de aralıklı olarak verilecek olan 15’er dakikalık çay molasından oluşacağı sözleşmelerle belirlenebilir. Böylece örneğin bu işyerindeki çalışma saatleri 08:00-18:00 olarak uygulanıp, saat 10:00-10:15 arasında ilk çay molası, saat 12:00-12:30 arasında öğle yemeği arası ve 15:00-15:15 arasında da ikinci çay molası verilecek ve bu işyerinde 08:00-18:00 saatleri arasında brüt 10 saat ve ücretlendirmeye esas olarak net 9 saat çalışılmış olur. İşçi hafta tatili günü çalıştırılmışsa, hafta tatili ücreti yanında, çalışmasının karşılığı olan ücrete, yani bir günlük ücrete hak kazanacağı gibi, hafta tatili çalışması, haftalık 45 saatin üzerinde ise fazla çalışma sayılır; bu durumda çalıştırıldığı hafta tatili ücretinin %50 zamlı olarak ödenmesi gerekir. Yani işçi, tatilden önce haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamışsa hafta tatilinde çalışması durumunda, çalışılan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesiyle 1,5 gündeliği daha eklenerek zamlı olarak toplam 2,5 gündelik olarak ödenecektir. Ancak, haftalık çalışma süresine göre fazla çalışmadan söz edebilmek için, işçinin tatilden önceki işgünlerinde ve bu günlere ait süreler içinde tamamen çalışmış olması gerekir. Haftalık çalışma süresi tamamlanmamışsa, hafta tatilinde çalışması fazla çalışma sayılmaz ve işçiye bu çalışmalarından dolayı zamlı ücret ödenmez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.