Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2020 15:21 (Üye) Soru : Merhaba,Çalıştığım şirkette, bütün e- uygulamaları kullanmaktayız. 1 Temmuz itibariyle de e-irsaliyeye geçeceğiz. GİB ‘in yayınladığı e- irsaliye uygulama klavuzunda geçiş süresi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. 1 Temmuz itibariyle e-irsaliyeye geçilmiş olsada , uygulamaya ilk kez dahil olacak mükelleflerin dahil oldukları ayın son gününe kadar e- irsaliye yerine matbu irsaliye düzenleyebileceğinden bahsetmiştir.Şirketimiz e- irsaliye sistemine 1 Temmuz’da geçeceğinden ,ay sonuna kadar matbu irsaliye düzenlememizde bir sakınca var mı?Diğer e-uygulamaları kullandığımız için e-irsaliye uyg. geçtikten sonra ilgili ay sonuna kadar matbu irsaliye düzenlersek usulsüzlük doğar mı? Teşekkürler,

Cevap : Merhaba; ilgili tebliğ kapsamında düzenlenecek olan irsaliyenizi eğer başvuru tarihiniz yani sisteme geçiş tarihiniz 1 temmuz ise; "Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir." iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.