Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.06.2020 14:36 (Üye) Soru : Müşavirliğini yaptığımız firmamız İstanbul Valiliğinin organize ettiği Vefa yardım kampanyasına koli bağışı yapmıştır. Söz konusu bağışın gider yazılıp yazılamayacağı konusunda görüşünüzü arz ederiz.

Cevap : Yapılan bağış için Fatura düzenlenir.KDV hesaplanmaz.Bağış için düzenlenecek fatura KKEG kayıt edilir. Geçici vergi beyannamesinde ve yıllık beyannamede KKEG eklenir. Kurumlar vergisi matrahından Kazancın bulunması halinde kurum kazancının % 5 i kadar indirim yapılır. KVK 10(1)c
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.