Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.06.2020 16:06 (Üye) Soru : Merhaba, poşet ve ambalaj üretimi yapan bir firmamız ev hanımlarına iş vermektedir. Ev hanımları ütü benzeri bir pres yardımıyla söz konusu ambalajları evlerinde tamamlamaktadır. Alınan bu hizmet ve yapılan gider karşılığında ev hanımlarına yapılan ödemeler ilgili gider pusulası düzenlenip, stopaj ve KDV tevkifatı uygulanıp uygulanamayacağı hakkında görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Gider pusulasında KDV hesaplanmaz. % 2 GV stopajı yapılır. GVK Md.94713. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.