Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.06.2020 18:09 (Üye) Soru : Güneş Enerji Santrali kurulumu yapan mükellefim, kdv den muaf (kamu destekli, kdv yok) bir proje için mükellefin merkezi dışında farklı bir ilde bir işverenden GES kurulumu işi alıyor. Bu iş için açılacak sigorta dosyasında (ihaleli bir iş değil) asgari işçilik matrahı ile ilgili uygulanacak oran nedir? Veya bu geçici açılan sigorta dosyası için ihale olmadığı için böyle bir uygulama olması zaruri midir? Teşekkürler

Cevap : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ den işin niteliğine göre bakmanız gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.