Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2020 16:14 (Üye) Soru : Mesleki faaliyetime danışmanlık hizmeti verme yoluyla başlamak istiyorum. İlk yıl için kira maliyetimi düşürmek için ikamet ettiğim evimin ayrı odasında şahıs mükellefiyeti ile büro açmam konusunda aşağıdaki yasal dayanak kapsamından faydalanmak istiyorum. 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6460 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun “Yasaklar” 45’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz. Bu düzenleme sayesinde SMM ve YMM’lerin ayrıca bir büro açmadan, mesken niteliğindeki konutlarında mesleki faaliyetlerini icra edebileceklerine dair yasal düzenleme yapılmış olmaktadır.

Cevap : Bahsettiğiniz kanun kat mülkiyeti ile ilgilidir. Apartmanlarda Konut olarak tanımlanan yerlerde diğer kat maliklerinden izin almadan söz konusu yerin tamamında mesleki faaliyetin sürdürülmesi ile ilgilidir.İkamet edilen evde mesleki faaliyetin icrası meslek yasasına göre yapılamaz. Konu ile ilgili olarak 2013 yılıda web sayfamızdaki yazı aşağıdaki linkdedir. http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/UYE/Duyuru/TAPU_iKAMET_BuRO.pdf_295.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.