Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2020 08:59 (Üye) Soru : Merhaba: - Bir Kişi 2019 yılı Mart ayında Türkiye’de bir şirketin çalışanı olarak Fransa’da görevlendirilmiştir. - Türk Vatandaşıdır. - Görevlendirme süresince Türk şirketin bordrosunda kalmaya devam etmiştir. - Türkiye’deki SGK primleri ödenmeye devam etmiştir. - Mart 2019 yılından Mart 2020’ye kadarki süreç boyunca tüm mesleki faaliyetlerini Fransa’da gerçekleştirmiştir. - Görevlendirmesi Mart 2020’de sonlanmıştır. - Kişinin mesleki gelirleri hem Fransa’da (yıllık gelir vergisi) hem Türkiye’de (aylık geliri üzerinden her ay bordrosunda) vergilendirilmiştir. Kişi aynı zamanda; - Bekardır ve bakmakla yükümlü olduğu kişi yoktur. - Mart 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında Fransa’da bir dairede kirada kalmıştır. - Türkiye’de bir evi bulunmaktadır. - Aylık maaş geliri dışında başkaca bir geliri yoktur. Türkiye’de gelir vergisi iadesi alabilir mi Zira tarafımıza bildirildiği üzere, Fransız kanunları çerçevesinde, Kişinin bir yıllık süreçte tüm mesleki faaliyetlerini Fransa’da gerçekleştirmiş olması ve Fransa’daki adresinde kalıcı olarak bulunması nedenleriyle, görevlendirmenin sürdüğü bir senelik sürece, maaş ödemesi Türkiye’deki Şirket tarafından yapılmış olsa dahi, dair gelir vergisinin Fransa’da ödenmesi gerekmektedir. Yine yukarıdaki görüş kabul edilmese dahi, tarafımıza bildirildiği üzere, her durumda Fransız kanunları 1 yıllık süreçte 183 gün kalınması halinde kişileri vergi mükellefi kabul ettiğinden, Kişinin Fransa’da vergi ödeme yükümlülüğü doğduğundan ve bu vergi halihazırda ödendiğinden çifte vergilendirme yapılmış olacaktır. İşbu durumda da, çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla 2019 yılı Mart ayından 2020 Yılı Mart ayına kadarki ödemelerinin vergi indirimine konu edilmesi gerekmektedir. Yukarıda izah edilen iki farklı dayanak doğrultusunda, çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla gelir vergisi iadesi ve/veya vergi indiriminin mümkün olup olmadığı hususunda yardımlarınıza ihtiyaç duymaktayım.

Cevap : Türkiye deki ücretinden kesilen verginin iadesi söz konusu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.