Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2020 09:03 (Üye) Soru : örnek 570 nolu hesapta gözüken 2017-2018 yıllarına ait dönem net karları 15.06.2020 tarihinde alınan karar ile ile gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın ortaklara dağıtıldığını var sayalım. Bu yapılan hesaplamaların 2020 yılı verilecek kurumlar vergisi beyanın ekinde yer alan kar dağıtım tablosunda nasıl gözükecek veya göstermeye gerek var mı? Gerek varsa önceki dönem kısımında mı yoksa cari dönem kısmında mı gözükecek.

Cevap : Kar dağıtım tablosu düzenlenmesi için verilmesi için 2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir Yukarıdaki rakamlar yoksa kar dağıtım tablosu doldurulmaz. 2020 yılında dağıtılan kar 2021 yılında verilecek KV beyannamesini ilgilendirecektir.Aktif büyüklüğü ve net satış rakamları yeniden değerleme oranınca artırılarak hesaplama yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.