Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.06.2020 09:11 (Üye) Soru : Vakıf iktisadi işletme mükellefimizin vergi dairesinde Kurumlar Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamesi olarak mükellefiyeti bulunmaktadır.05/2020 döneminde hizmet geliri elde ettiğinden dolayı fatura düzenlemiştir.Bu nedenle ilgili vergi dairesine dilekçeyle döneme ilişkin kdv mükellefiyeti açılmasına dair dilekçe düzenledik.Fakat sicil servisi tarafımıza mükellefiyet kaydımızın açılışta yanlış olduğundan Kdv, Geçici ve Ba-Bs mükellefiyetliğimizinde olması gerektiği konusunda dönüş yapmış ve geçmişe dair bildirimleri yapmamızı istemektedir.Bu konuda ortada bi yanlışlık var mı?Kanuni dayanakları nedir?Yardımcı olur musunuz lütfen

Cevap : Dernek ve Vakıfların iktisadi işletmeleri Kurumlar vergisi mükellefidirler. (KVK MD. 2) İktisadi işletme KV mükelleflerinin vermesi gereken tüm beyanname ve bildirimleri vermek zorundadır.Vergi dairesinin uygulaması doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.