Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2020 19:10 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışmanım, Bir firmam 1/4-4/5/2020 tarihleri arası kısa çalışmaya başvurdu ve nisan 12 gün mayıs 2 gün olarak onaylandı. Tekrar 4/5-1/6 tarihleri arasında başvuru yaptı ve halen cevap gelmedi mayıs bildirgesini verirken tekrar ilk 7 gün ücretini işveren karşılayacak mı yoksa ilk başvurunun devamı olarak algılayıp 31 mayıstan ilk başvuru bitiş tarihi 4 mayıs ı çıkartıp 27 gün üzerinden mi kısa çalışma hesaplamalıyım

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.