Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.06.2020 17:45 (Üye) Soru : merhaba.1- işçi girişi yaparken, kanun no: 5510 seçmeyi unutursak, ne yapmalıyız? 2-meslek kodu 5153.06 olan konut hizmet görevlileri gelir ve damga vergisinden muaf değil mi?

Cevap : Teşvikler kullanıcı tarafından seçimle yararlanılacak indirimlerdir. Ya düzeltme vermeniz ya da takip eden ayda uygulamanız gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) sisteme 05510 Kanun türü seçilerek girilmelidir. Normalde Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığıyla ilgili 10 günden az veya fazla çalışma ayrımı bulunmaktayken, dolayısıyla ev hizmetlerinde ayda 10 gün veya daha fazla süreyle çalışanlar adına işverenlerinin tüm sigorta kollarına ait prim ödemesi, ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle çalışanlar adına işverenlerinin sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi ödemeleri gerekirken, konut kapıcıları için böyle bir ayrım getirilmemiştir. Dolayısıyla konut kapıcısı işyerinde ayda 10 günden az süreyle çalışsa bile işverenleri tüm sigorta kollarına ait primleri ödemek zorundalar. Yani konut kapıcıları için ayda 1 ila 9 gün veya 10 gün ve üzeri çalışma şeklinde bir ayrım yapılmayacaktır. Bilindiği üzere konut kapıcılarının ücretleri damga ve gelir vergisi kesintisine tabi değildir, dolayısıyla bunların ücretlerinden herhangi bir damga veya gelir vergisi kesilemeyeceğinden, işverenlerin muhtasar beyanname vermeleri de gerekmez. Bu nedenle kolay işverenliğe geçen konut kapıcılığı işyeri işverenlerine, SGK tarafından da herhangi bir damga vergisi tahakkuku yapılmayacak. Öte yandan 31 gün süren aylarda sigortalının 1 gün eksik çalışması halinde gün sayısı yine 30 olup Kuruma da 30 gün üzerinden bildirileceğinden, bu durumda herhangi bir eksik gün nedeni girilmeyecek, çünkü zaten SGK uygulamasında aylık çalışma gün sayısı 30 olarak uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.