Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2020 10:20 (Üye) Soru : Merhaba, Ultra vires yasağı kalktığından dolayı mükellefler tescil edilen faaliyet türleri dışında bir iş yapmaları halinde bu durumu ticaret sicile veya vergi dairesine bildirim yükümlülüğü var mıdır? iyi çalışmalar.

Cevap : Kanun esas mukavelede yer almayan bir faaliyet yapılması halinde doğacak zararlardan sözleşmede yazılıymış gibi mes'uliyet yüklemektedir, bunun dışında Ticaret sicile veya Odaya bildirim gerekli değildir, vergi dairesine bildirimin gerekli olup olmadığı konusunda bildiğim kadarı ile gerekli olmadığı anacak mali alandan sormanız halinde daha net bilgi alabileceğinizi değerlendiriyorum, iyi çalışmalar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.