Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2020 14:21 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım; Bir müşterimiz sgk borcu olmadığı halde, 2013 yılına kadar %5 lik indirmiden yararlanmayı unutmuş. Firma gökçeada dadır. Gökçeadaya özgü o dönemlerde 85615 sayılı 6 puanlık işveren teşvikinden yararlanılmış. Geriye dönük ek iptal bildirgesi vermek iistediğimizde sistemde 5510 kanun numarasını seçtiğimiz zaman, 85615 prim teşvikini iptal etmektedir. Geriye dönük teşvikler ile ilgili hem 5510 hem de 85615 sayılı kanun numrasını seçebilirmiyiz. siteme girdiğimizde sadece tek bir kanun numarası seçebiliyoruz. yardımcı olursanız seviniriz saygılarımızla

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, bahse konu Tebliğ kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacaktır. Bu durumda, bahse konu Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.