Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2020 11:51 (Üye) Soru : Değerli Danışman merhabalar, Bir firmamız ihracat yapabilmek Devlet malzeme ofisine 500.000 TL'lik maske ve tulum bağışı yapıyor. Devlet malzeme ofisi tamamı iskontolu olmak üzere 500.000 TL bedelsiz fatura istiyor. Bu durumda muhasebe kaydı, kdv beyannamesi ve geçici vergi beyannamesinde nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkür ederim.

Cevap : Düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.Faturanın üzerine "bedeli tahsil edilmemiştir "şerhi yazılır.Fatura tutarı 689 KKEG yazılır. KKEG geçici vergiye ilave edilir.Dönem kazancının % 5 i Geçici vergi matrahından indirilir.(KVK md.10)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.