Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2020 10:45 (Üye) Soru : 01/04/2020-30/06/2020 tarihleri arasında Covid-19 nedeniyle kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆinden yararlandık. 90 günlük su¨remiz bittigˆinde kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆine tekrar ne zaman bas¸vurabiliriz? Ya da hemen bas¸vurabilir miyiz? Belli bir su¨re gec¸mesi gerekiyor mu? Kanunda ac¸ık olmadıgˆı ic¸in size sormak istedim. 3 aylık sürelerde istediğimiz kadar başvurabiliyor muyuz? Yoksa belli bir süre mi geçmeli.

Cevap : Kısa Çalışma Uygulaması Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.