Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.06.2020 11:08 (Üye) Soru : merhaba. işçi çıkarma yasağı kapsamında, 1 gün de olsa, devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde SGK çıkış kodu 19, eksik gün nedeni 15 olarak çıkarılabilir mi?

Cevap : 4857 sayılı kanun 25/II ) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. halinde İşçinin işe devamsızlığı nedeniyle iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle derhal feshi 4857 sayılı Kanun md. 25/2-g’de düzenlenmiştir. Buna göre; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın; Ardı ardına iki iş günü veya Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut Bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi” işveren açısından haklı fesih nedeni sayılmıştır. Bu bent hükmü uyarınca haklı nedenin oluşabilmesi için ilk olarak işçinin o sürede çalışma borcu bulunmalıdır. Eğer işçi tatil, rapor vs. nedeniyle veya grev yüzünden o esnada çalışma yükümü taşımıyorsa, bu fesih nedeni oluşmaz. İkinci olarak, işçi bir süre işe devam etmemelidir. Bu devamsızlığın feshe götürebilmesi için ardı ardına 2 gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda 3 işgünü sürmüş olması zorunludur. Devamsızlığın o güne ait tüm çalışma süresini kapsaması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.