Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2020 10:22 (Üye) Soru : Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan bir mükellefe danışmanlık hizmeti verebilir miyiz? Danışmanlık hizmeti verirken diğer meslek mensubu arkadaşın rızasını almak zorundamıyız? Türmob E-birlike sözleşme girmek zorunda mıyız? Saygılarımla.....

Cevap : Başka meslek mensubu ile aracılık ve sorumluluk sözleşmesi olan mükellefe Türmob e birlik sözleşmesi(Danışmanlık seçeneği kullanılır) yapılarak hizmet verebilirsiniz. meslek mensubunun rızası alınması söz konusu olmaz. Bu işe müşteri karar verir. Birden fazla meslek mensubunda da hizmet alabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.