Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2020 11:23 (Üye) Soru : merhaba, apartman görevlisi tazminat hesaplamada tavan ücret nedir? tavan brüt ücrete, tahsis edilen konut, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri dahil oluyor oluyor mu? ve ihbar tazminatıda ödeniyor mu?

Cevap : Kapıcıların Kıdem Tazminatının Hesaplanması Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı geçmişe dönük olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarıdır. Kapıcının kıdem tazminatında esas alınacak olan bu ücreti son aldığı ücrettir.Kıdem tazminatı hesabı yapılırken, tüm çalışanlar için en son alınan brüt ücrete ek olarak düzenli yapılan ayni ve nakdi ödemeler de hesaba dahil edilir. Kapıcılar için de bu hesaplama geçerli olduğundan genellikle oturmakta oldukları evin kira bedeli de kıdem hesabına dahil edilir. İhbar tazminatı, kapıcının giydirilmiş son ücreti üzerinden ödenir. Giydirilmiş ücret; işçinin aylık ücretine ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, yol yardımı gibi para veya para ile ölçülen menfaatlerinin normal ücretine ilave edilmesiyle bulunan ücrettir. Kıdem tazminatı ödemesinde olduğu gibi, ihbar tazminatı ödemesi de giydirilmiş ücret üzerinden yapılmalıdır. Genel olarak ihbar tazminatı gelir vergisine tabi olmakla birlikte, kapıcılara ödenen ücretler gelir vergisinden muaf tutulduğundan, kapıcılara ödenen ihbar tazminatından hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.