Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2020 09:39 (Üye) Soru : Merhaba, Turmob başkanımız dünya gazetesindeki yazısında ve türmob sitesinde mücbir sebep halinde olanların yevmiye defteri kapanış tasdiki 31 ağustos 2020 diyor, Meslek odamın danışmanı hayır uzamaz 30 haziran diyor.Lütfen buna acil karar verin 31 ağustos mu , 30 haziran mı.

Cevap : konu hakkındaki gelişmeler Odamızın web sayfasında ilan edileceğinden ve TTK bakımından değil de mali bakımdan değerlendirilecek bu hususun tarafımdan değerlendirilmesi imkanına sahip değilim, kurumsal açıklamaların takip edilmesi yerinde olacağı kanaatindeyim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.