Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2020 10:04 (Üye) Soru : Merhaba, 1.Sorum:509 no'lu tebliğ de 01.07.2020 tarihinde ÖTV Kan.'na ekli III.say.listedeki malların imal,inşa,ve ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlanmasını yapan mükellefler(alkol ve gazlı içeceklerin) e-irsaliye ye geçeceğini belirtiyor.Benim mükellefim sadece ana bayilerden bunları alarak kendisine ait kamyonu ile marketlere ve tekel bayilerine dağıtımını yapmakta (Tali bayi)durumunda ve 2019 yıllık satışları bir milyon altıyüzbin TL'dir.e- irsaliye ye tabimidir. 2.sorum bir başka mükellefim 01.01.2020 tarihinde 2019 satıları bir milyon beşyüzbin olmasına rağmen kendi isteği ile e-faturaya geçti, e-deftere de geçecek mi?Teşekkürler.İyi Günler.

Cevap : Merhaba; 1. Mükellefiniz 4760 sayılı kanun kapsamında kalan bir mükellef ise e-irsaliye uygulamasına geçecektir 2. e-fatura uygulamasına ihriyari olarak geçiş yapan mükelleflerin e-defter zorunluluğu bulunmaz ( dönem içinde geçiş kriterlerini tutturmadıysa ) iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.