Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.06.2020 11:44 (Üye) Soru : Pandemi sürecinde bir işçimiz Tutuklanarak cezaevine girmiştir. Bu süreçte "27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih" maddesi ile işçi çıkışı yapılması halinde herhangi bir cezai yaptırımı var mıdır ? Var ise hangi madde ile çıkarmamız uygun olur ?

Cevap : 27 kod İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4857 sayılı kanun geçici 10md. fesih yasağı kapsamında olmayan çıkış nedenleri arasında yeer almaktadır. BKNZ ismmmo web
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.