Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2020 15:25 (Üye) Soru : İhaleli işlerde asgari işçilik hesabı; Kamudan alınan ihaleli bir işin tutarı 40.000.000 TL , İşin tamamı taşere edilmiş ve malzemeli işçilik ve nakliye olarak 38.000.000 tL fatura almış, Asgari işçilik oranı %9 1. sorum; -İlişiksizlik belgesi alabilmemiz için ne kadar işçilik bildirimi gerekir, Alınan malzemeli işçilik ve navlun faturası bunu karşılar mı, Malzemeli işçilik ve nakliye faturası olduğunda işçilik nasıl hesaplanır , 2.sorum Kamu işi olması ve İşin tamamının dışarıya yaptırılmış olması nedeni ile sgk teşviklerinden yararlanmamıza engel var mıdır Teşekkürler

Cevap : Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilikten fazla ise işverenin yeterli işçilik (yani bir anlamda yanında çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir. Asgari işçilik bir anlamda varsayıma dayanır. Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = ( Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik (SİGORTA MATRAHI) toplamı
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.