Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2020 09:09 (Üye) Soru : 2 ortak %50 -50 paya sahip 1.milyon sermayeli Limited şirket ortakları için; ortaklardan birisi payını %75 e çıkartmak istemektedir fakat bunu sermaye artışına giderek yapmak istemektedir. Diğer ortağında buna onayı vardır. Ticaret sicil işlemleri için sermayeyi diğer ortağın %75 hisseye sahip olacağı şekilde artırıp tescil ettirebilir miyiz? Böyle bir işlem mümkün müdür? Yada önce sermaye artırımına gidip daha sonra ortaklar arası hisse devri yapılmalıdır?

Cevap : sermaye artışında alınacak kararda artışın .. ortak tarafından taahhüt edilmesi ve diğer ortağın rüçhan hakkını kullanmaktan feragat ettiği belirtilerek işlemler yapılabilir, engel bir uygulama bulunmamaktadır. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.