Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.07.2020 10:41 (Üye) Soru : 28.05.2020 tarihinde İnteraktif Vergi Dairesinden E-SMM Portal başvurumuzu yaptık. E-İmzamızın geç gelmesi sebebiyle haziran ayına portaldan makbuz kesemedik. Mevcut koçanımızdan kağıt halinde Haziran Ayına Ser. Mes. Mak. kesebilir miyiz.

Cevap : Merhaba; Kağıt makbuz düzenlemeye ilişkin gerekli düzenlemeye VUK 509 'a göre; "Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir." ibaresi mevcuttur. Belgelerin bu usül ve esasa göre düzenlenmesi gereklidir İyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.