Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2020 15:36 (Üye) Soru : E irsaliye sistemine 01/07 tarihi itibari ile geçmiş mükellef, muhasebe programındaki işlemlerin sonuçlanamadığından dolayı e irsaliye düzenleyemiyor. E faturaya sevk irsaliyesi ibaresi yazarak geçiş sürecini aşılmasınıda bir sıkıntı olur mu? E faturaya geçişteki ilave 7 günlüK süre için kağıt belge düzenlenebilme imkanı, e irsaliye geçişinde de Uygulanabilir mi?

Cevap : Merhaba; Mükellef e-irsaliyeye dahil olduysa belgesini e-belge olarak düzenlemelidir. "Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir." iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.