Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2020 16:31 (Üye) Soru : Merhaba, firmamızın 2019 yılı cirosu 3 milyon civarıdır. Hazirana kadar mağazadan takı satışı yapmakta idi.Temmuz ayı itibariyle mağazadan da satışa devam ederek, internetten kendi web sitesini kurarak satış yapacak. E-faturaya ya da e-arşive geçme zorunluluğu var mıdır ?

Cevap : Merhaba; ilgili sürece göre; " internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar. internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren " ifadesi mevcuttur iy çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.