Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.07.2020 11:05 (Üye) Soru : Sayın danışman,1- Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları Mevcutlar derken tam açıklayıcı olmamıştır. bunlara örnek verilirse neleri kapsar? 2 - Herhangi bir web sitesi olmayan bir mükellef internet üzerinden başka birisinin web sitesinde ilan vermesi e fatura geçişi zorunlu kılar mı ?

Cevap : Merhaba; Geçiş Hükümlerinde belirtilen ifade "Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları" olarak geçmektedir. ikinci sorunuz için mükellefin başkaca yükümlülükleri var mı e-arşiv için ona bakmak gereklidir. iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.