Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2020 17:39 (Üye) Soru : Sayın yetkili Ocak 2020 dönemi gekap beyannamesinde düzeltme yapmamız gerekmektedir. Daha yüksek bir katkı payı ödenmesi çıkmaktadır. 1-Çıkan bu fark için geçikme faizi ödenecekmidir. 2-Gekap beyan süresi 2020 için altı aylık olduğu ve 31/7/2020 ye kadar verilmesi gerekiyorsa. Gene de ocak 2020 dönemi düzeltmede çıkacak fazla tahakkuk tutarı için gecikme faizi ödenecekmidir. Teşekkürler

Cevap : Ocak için düzeltme beyannamesi verilir.Hesaplanan pay ile Pişmanlık zammı ödenir.2020 /2-3-4-5-6 aylar için toplu beyanname verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.