Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.07.2020 17:59 (Üye) Soru : Bölünme neticesinde Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı binanın bölünen şirkete devri öngörülmüştür. Yatırım Teşvik Belgesi muhteviyatı ve yararlanılan unsurları; Firmamız, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden başlama tarihi 10.01.2017 olan, Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan TEVSİ Yatırım nedeni ile 2020/3305 sayılı karar 18.maddesine istinaden vergi indirimi 2.bölge destekleri öngörülmüş. Firmamız 02/2018 nevi değişikliğine gitmiş. Firmamız bina yatırımından doğan 2017 yılı harcamalarından KDV iadesi istemiş ve 2017 4. Dönem Geçici Vergisinden mahsup etmiştir. Bina harcamalarından kaynaklanan fiili yatırım neticesinde vergi indirimi maddesinden yararlanmış. 2020 Mayıs ayında makine yatırımını yapılmış ve fiili yatırım tatarımız artmıştır. 2020 yılında firma bölünme yoluna giderek Yatırım Teşvik belgesindeki bina kapsam dışına çıkarak bölünen firmaya devredilecektir. Söz konusu belge izin kapsamında 2020 yılında alınan makine yatırımı firmamızda kalarak, devam ettirilmesi planlamaktadır. a) Bina yapımından yararlanılan yatırım unsurlarından ; yararlanılan KDV iadesinin, Geçici vergiden mahsubu. b)İndirimli Kurumlar Vergisi , c) Eğer vergi cezaları oluşacak ise 371.Madde Pişmanlık hükümleri karşısındaki durumu, Bakımından değerlendirilmesini arz ederim.

Cevap : KDV iadesi ve indirimli KV uygulanamayacağı görüşündeyiz. vergi yükümlülükleri Pişmanlık ile yerine getirilirse ceza uygulanmaz. (VUK 371. Madde deki şartlar varsa) Ancak size önerimiz bu işlemlerden yararlanıp yararlanılmayacağı yönünden GİB den özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.