Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2020 14:48 (Üye) Soru : COVİD-19 SEBEBİYLE KISMİ ÇALIŞMA FAYDALANMA SON MÜRACAT TARİHİ VE FAYDALANMA TARİHİ NEDİR? 30.06.2020 DE YAPILAN MÜRACATIMIZ KABUL EDİLMEMİŞTİR BUNUNLA İLGİLİ BİR TEBLİĞ MADDESİ HAKKINDA BİLGİ RİCA EDERİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap : 30.06.2020 tarihine kadar müracaat yapılmalıdır.. 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler: Kanun’un 41. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 23 olarak eklenen hüküm uyarınca; 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, İşsizlik Sigortası Kanunu ek 2. maddesinin üçüncü fıkrası ile düzenlenen işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşulu, – işçilerin işyerinde kısa çalışmanın başlayacağı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması, – son üç yıl içerisinde en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması şeklinde değiştirilmiştir. İşbu hüküm ile düzenlenen gün sayıları Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.