Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.07.2020 12:27 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Şirketimiz 31.03.2020 tarihinde bayilerine mal sattığından dolayı ciro primi uygulamış olup gelen ciro primi faturalarını 760 nolu hesaba alarak kayıtlarını yapmıştır. Ancak 30.06.2020 döneminde şirket zarar etmiştir. 30.06.2020 de ciro primi uygulamasa bunun herhangi bir sonucu olur mu?

Cevap : Şirketin kar veya zarar etmesi muhasebe kaydını değiştirmez. 760 hesap doğru kayıt dır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.