Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.07.2020 14:14 (Üye) Soru : bir tanıdığımız kendi arsasına inşaat yapmaktadır.Mütahit yapı ruhsatı üzerinde arsa sahibinden başkası görülmektedir. Noterde mütahitle yapılan sözleşme ile sgk bildirgesini toprak sahibinin adına 01/07/2020 tarihi itibari ile yapmış bulunmaktayız. Vergi dairesi açısından yapmamız gereken bir işlem var mı? yok ise işçilerin gelir vergisi nasıl bildireceğiz vergi dairesi tek başına muhtasar beyanname açmamaktadır. tek başına muhtasar açılıyor ise bununla ilgili yönetmeligi gönderebilir misiniz. Yapının brüt m2 si 646 dır.

Cevap : Özel inşaat da çalışanların ücretlerinden vergi kesilmez. Muhtasar beyanname verilmez. GVK Md.64 e göre çalışanlar İkametlerinin bulunduğu vergi dairesine müracaat ederek vergi öderler konu ile ilgili olarak GVK 64 ve 118. maddeleri inceleyiniz.Bu konuda yönetmelik olmaz. Kanun maddelerinde gerekli açıklamalar vardır. Çalışanlar için düzenlenecek ücret bordrosunda sadece SGK kesintisi yapılır.GV ve DV kesintisi yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.