Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.07.2020 14:36 (Üye) Soru : Merhabalar,şirket aktifine kayıtlı ticari araçların MTV'si gider yazılırmı?

Cevap : MTVK’na göre taşıtların vergilendirilmesi ölçütü üç ayrı liste ile sınıflandırılmıştır. (I)sayılı otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler. (II)liste minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, motorlu karavan, panelvan vb. taşıtlar (IV)sayılı liste uçak ve helikopterlerin vergilendirme ölçütlerini tanımlamaktadır. MTVK’nu 14. Maddede (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez, denilmektedir. Buna göre (I) sayılı listede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler için ödenen MTV, yalnızca TAŞIT KİRALAMA faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla aldıkları taşıtlar için gider yazılabilecektir. (II) sayılı listede yer alan “ticari” olarak adlandırılan minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, motorlu karavan, panelvan vb. taşıtlar için ödenen MTV’leri gider olarak kabul edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.